English | Norwegian | Swedish

Sandviks Oy:n osto- ja toimitusehdot / tilausehdot

Johdanto

Sandviks Oy:llä on useita tuotemerkkejä, joilla on omat verkkosivustonsa, esimerkiksi vaukirja.fi, ensiabc.fi, ensi123.fi, ensitietoni.fi, disneykerho.fi, twinsy.fi, nimilappu.fi jne. Täydellinen listaus Sandviks Oy:n tuotemerkeistä on aina luettavissa osoitteessa www.sandviks.com.

Tätä ostosta koskevat alla luetellut internetin kautta tehtyjä ostoja säätelevät ehdot. Tämän sopimuksen ehtoja ei tule tulkita lakisääteisten oikeuksien rajoituksina, vaan ne toimivat oston molempien osapuolten tärkeimpien oikeuksien ja velvollisuuksien yhteenvetona.

1. Sopimus

Sopimus koostuu näistä myyntiehdoista, ostohetkellä annetuista tiedoista sekä mahdollisista erikseen sovituista ehdoista. Jos tietojen puitteissa ilmenee ristiriitoja, voidaan vedota osapuolten kesken aiemmin erikseen sovittuun tapaan, kunhan sopimus ei ole lainvastainen. Sopimusta täydentää asianmukainen lainsäädäntö, joka tavaroiden oston yhteydessä koskee kauppiasta ja ostajaa.

2. Osapuolet

Myyjä, joka myy johdannossa mainittuja tuotemerkkejä, on,

Sandviks Oy
osoite: PL 41, 04301 Tuusula
sähköposti: asiakaspalvelu@sandviks.com
puhelin: 010 806 330
yritystunnus: 556398-3609
Sandviks Oy:stä käytetään vastedes nimitystä myyjä.
Ostaja tuotteen tilaaja, josta käytetään vastedes nimitystä ostaja.

3. Hinta

Tuotteesta ja palvelusta annettu hinta on kokonaishinta, jonka ostajan on maksettava. Tämä hinta sisältää kaikki kustannukset ja lisämaksut. Lisäksi ilmenneitä ylimääräisiä maksuja, joita myyjä ei ennen ostotapahtumaa ilmoittanut, ostajalla ei ole velvollisuus maksaa.

4. Sopimuksen voimaanastuminen

Sopimus on molempia osapuolia sitova, kun ostaja on lähettänyt tilauksensa myyjälle. Sopimus ei ole sitova, jos verkkokaupan tarjouksessa on myyjän toimesta asiavirheitä tai jos ostajan tilauksessa on ilmennyt virheitä, ja jos toinen osapuoli on huomannut virheen tai hänen olisi pitänyt se huomata.

5. Tilausehdot

Jos sopimus on tilaus, kuten esimerkiksi Vaukirjan kirjakerhojäsenyys, tilaus jatkuu, kunnes se irtisanotaan. Irtisanomisen voi tehdä omilla sivuilla tai ottamalla yhteyden Sandviksin asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat kotisivuilla. Ehtoja tilauksen vähimmäiskestosta ei ole, ellei ostohetkellä ole muuta sovittu.

6. Maksu

Myyjä voi vaatia maksua tuotteesta siitä hetkestä lähtien, kun tuote on lähetetty myyjältä ostajalle. Jos ostaja käyttää luottokorttia tai maksukorttia maksaakseen, myyjä voi varata ostohinnan kortilta tilauksen yhteydessä. Summa veloitetaan kortilta sinä päivänä, kun tuote lähetetään tai palvelua voi alkaa käyttää.
Jos maksu tapahtuu laskulla, lasku lähetetään ostajalle tuotteen mukana. Laskusta käy ilmi maksun eräpäivä, joka on vähintään 14 päivää laskun vastaanottopäivästä.
Jos maksu tapahtuu kolmannen osapuolen, esim PayPalin, Stripen, Vippsin, mCashin tms. kautta, summa rekisteröidään heti tilauksen yhteydessä, ja tällöin kyseinen kolmas osapuoli asettaa maksuehdot. Sandviks Oy pyrkii aina minimoimaan tilauksen ja toimituksen välisen ajan.

Alle 18-vuotiaat ostajat eivät voi maksaa jälkeenpäin lähetettävällä laskulla.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan.

Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830
www.paytrail.com

 

7. Toimitus

Toimitus katsotaan tapahtuneeksi, kun ostaja tai hänen edustajansa on vastaanottanut tuotteen tai, jos myytävä asia ei ole tavara, kun hän voi alkaa käyttää palvelua. Jos tilauksen yhteydessä ei käy ilmi toimituksen ajankohtaa, on myyjän vastuulla toimittaa tuote ostajalle viiveettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua asiakkaan tilauksesta. Tuote toimitetaan ostajalle, ellei oston yhteydessä osapuolten kesken sovittu jotain muuta.

8. Vastuu tuotteesta

Vastuu tuotteesta siirtyy ostajalle, kun ostaja tai hänen edustajansa on vastaanottanut tuotteen kohdan 6 mukaisesti.

9. Palautusoikeus

Jos tehdystä sopimuksesta ei ole poistettu palautusoikeutta, ostajalla on oikeus perua kauppa etämyyntilainsäädännön mukaisesti.
Jos ostaja haluaa perua kaupan, hänen on ilmoitettava asiasta myyjälle 14 päivän kuluessa ostohetkestä. Nämä 14 päivää sisältävät kaikki kalenteripäivät. Jos palautusoikeuden määräajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, määräaikaa pidennetään seuraavaan arkipäivään.

Palautusoikeus on lainvoimainen, jos ilmoitus on lähetetty palautusoikeusajan puitteissa. Ostajalla on todistusvelvollisuus palautuksen toteuttamisesta, joten ilmoitus on tehtävä kirjallisesti (käyttäen kotisivujen lomaketta, sähköpostitse tai kirjeitse.)

Palautusoikeuden määräajan alkamisajan ehdot:

  • Tuotteen oston yhteydessä määräaika alkaa tuotteen toimitusta seuraavasta päivästä.
  • Tilauksen tai muun säännöllisen, tiettyjä tuotteita sisältävän toimituksen ollessa kyseessä määräaika alkaa ensimmäisen toimituksen jälkeisestä päivästä.
  • Jos ostoon sisältyy useita toimituksia, määräaika alkaa viimeisen toteutuneen toimituksen jälkeisestä päivästä.

Määräaikaa pidennetään 12 kuukauteen tavallisen palautusajan jälkeen, jos myyjä sopimuksen astuessa voimaan ei ole ilmoittanut palautusoikeudesta tai vakiomuotoisen palautuslomakkeen olemassaolosta. Tämä menettely koskee myös tilannetta, jossa sopimusehdoista on jäänyt puuttumaan tietoja palautusoikeuden määräajasta tai palautusmenettelyistä. Jos myyjä näiden 12 kuukauden sisällä toimittaa tarvittavat tiedot, palautuksen 14 päivän määräajan katsotaan alkavaksi sen päivän jälkeisestä päivästä, jolloin ostaja saa tiedot.

Palauttaessa tuote toimitetaan takaisin myyjälle viipymättä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun ilmoitus palautuksesta on tehty. Ostaja maksaa tuotteen palautuksesta koituvat kulut, ellei muuta ole sovittu tai vaikka myyjältä olisi jäänyt erikseen ilmoittamatta, että ostaja maksaa palautuksesta koituvat kulut. Myyjä ei saa periä itselleen kustannuksia ostajan palautuksista.

Ostaja voi kokeilla ja testata tuotetta varovaisuutta noudattaen tutustuakseen tuotteen laatuun, ominaisuuksiin ja toimintoihin. Tämä ei vaikuta palautusoikeuteen. Jos ostajan suorittama kokeilu tai testaus on ollut liiallista ja tarpeetonta, ostaja on vastuussa tuotteen mahdollisesta arvonlaskusta.

Myyjällä on velvollisuus maksaa ostajalle takaisin tuotteen myyntihinta viiveettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua siitä, kun ostaja ilmoitti palautuksestaan. Myyjällä on oikeus maksaa vasta sitten, kun on vastaanottanut ostajan palauttaman tavaran tai kun ostaja on toimittanut asiakirjan, josta käy ilmi, että tuote on lähetetty takaisin.

10. Myöhästynyt tai toteutumaton toimitus – ostajan oikeudet ja saatavien määräaika

Jos myyjä ei toimita tuotetta tai toimittaa sen myöhässä siihen nähden, mitä osapuolten kesken on sovittu, eikä tästä voi syyttää ostajaa, ostaja voi vaatia vahingonkorvauksia, perua ostonsa ja / tai vaatia korvauksia myyjältä.
Kun ostaja vaatii korvausta, on todisteiden oltava kirjallisessa muodossa (esim. sähköposti).

Vahingonkorvausten vaatiminen

Ostaja voi vaatia myyjältä vahingonkorvauksia. Ostaja ei tosin voi tehdä vaatimusta, jos myyjää on kohdannut voittamaton este, tai jos vahingon korvaaminen aiheuttaisi myyjälle kohtuuttoman suuria kustannuksia.

Ostaja menettää oikeutensa vahingonkorvauksiin, jos vaatimukset on lähetetty kohtuuttoman pitkän ajan kuluttua ostohetkestä.

Kaupan peruminen

Jos myyjä ei toimita tuotetta määräaikaan mennessä, ostajan ja myyjän tulisi sopia kohtuullisesta lisäajasta toimitukselle. Jos myyjä ei edelleenkään toimita tuotetta, ostaja voi perua kaupan.

Ostaja voi myös perua kaupan heti, jos myyjä ei ole toimittanut tuotetta määräaikaan mennessä. Sama pätee, jos ajoissa suoritettu toimitus oli sopimuksessa yksi kaupan toteutumisen ehdoista, tai jos ostaja oli painottanut myyjälle, että toimituspäivä on ratkaiseva.

Jos tuote toimitetaan määräajan jälkeen, vaatimus kaupan perumisesta on tehtävä kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun ostaja on vastaanottanut tuotteen.

Korvaus

Ostaja voi vaatia myöhästymisestä myös korvausta. Tämä ei koske tilanteita, joissa myyjä voi todistaa, että myöhästymisen ovat aiheuttaneet myyjän hallinnan ulkopuoliset tekijät, joita ei kohtuudella ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä.

11. Tuotteessa ilmenevät virheet – ostajan oikeudet ja reklamaatioaika

Jos tuotteessa ilmenee virheitä, ostajan on virheet huomattuaan kohtuullisen ajan kuluessa otettava yhteys myyjään ja ilmoitettava asiasta. Ostajalla on oikeus tehdä reklamaatio, jos se tehdään kahden kuukauden sisällä siitä, kun vika on huomattu tai se olisi pitänyt huomata. Reklamaation voi tehdä viimeistään kaksi vuotta sen jälkeen, kun ostaja on vastaanottanut tuotteen. Jos tuotteen tai tuotteen osien on tarkoitus toimia yli kaksi vuotta, reklamaatiokausi on viisi vuotta.

Jos tuote on virheellinen, eikä virheestä voida syyttää ostajaa tai ostajaan liittyviä olosuhteita, ostaja voi vaatia takaisin ostohintaa, vaatia uuden tuotteen, vaatia hinnanalennusta, vaatia sopimuksen purkua ja / tai vaatia myyjältä korvausta.

Reklamaatio on tehtävä myyjälle kirjallisesti.

Uusi tuote tilalle

Ostaja voi vaatia uuden tuotteen viallisen tilalle. Myyjä voi toki kieltäytyä ostajan vaatimuksesta, jos vaatimus on kohtuuton tai jos siitä koituu kohtuuttomia kuluja.

Hinnanalennus

Ostaja voi vaatia sopivaa hinnanalennusta, jos tuotetta ei vaihdeta tai jos uutta tuotetta ei lähetetä viallisen tilalle. Tämä edellyttää, että alennetun ja sopimuksessa mainitun hinnan suhde vastaa suurin piirtein tuotteen arvon laskua. Jos on erityisiä syitä tehdä niin, hinnanalennuksessa voi ottaa huomioon asian tärkeyden myyjän kannalta.

Purku

Jos oikeaa tuotetta ei toimiteta, kauppa voidaan purkaa.

12. Myyjän oikeudet, jos kyseessä ovat ostajan laiminlyönnit

Jos ostaja ei maksa tuotetta tai toimi muuten sopimuksen tai lain puitteissa, eikä tilanteesta voi syyttää myyjää tai myyjän olosuhteita, myyjä voi vaatia tuotetta takaisin, vaatia sopimuksen noudattamista, vaatia sopimuksen purkua tai vaatia ostajalta korvausta. Myyjä voi myös tilanteen mukaan vaatia myöhästymiskorvausta, periä saataviaan tai periä kohtuullista maksua noutamatta jätetyistä tuotteista.

Noudattaminen

Myyjällä on oikeus vaatia ostajalta kauppasummaa. Jos tuotetta ei ole toimitettu, myyjä menettää oikeutensa, jos vaatimusta ei ole tehty kohtuullisen ajan kuluessa.

Purku

Myyjä voi purkaa kaupan, jos ostajan taholta ilmenee huomattavia puutteita maksussa tai muussa menettelyssä. Myyjä ei voi purkaa kauppaa, jos koko kauppasumma on maksettu. Jos myyjä on antanut ostajalle kohtuullisen lisämaksuajan, eikä ostaja maksa summaa tämän ajan puitteissa, myyjä voi perua kaupan.

Myöhästymiskorvausten vaatiminen / perintä

Jos ostaja ei maksa kauppasummaa sopimuksen mukaan, ostaja voi vaatia myöhästymiskorvausta kauppasumman lisäksi. Jos ostaja ei ole maksanut tuotetta, myöhästymiskorvauksesta on lähetettävä tieto ostajalle, jonka maksettavaksi summa jää.

Noutamattomia tuotteita koskevat korvaukset (ei koske etukäteen maksettuja)

Jos ostaja ei nouda maksamattomiaan tuotteita, myyjä voi vaatia ostajalta korvausta. Korvaus voi korkeintaan kattaa myyjän todelliset toimituskulut. Tällaista korvausta ei voi asettaa alle 18-vuotiaille ostajille.

13. Takuu

Myyjän tai tuottajan asettaa takuu antaa ostajalle oikeuksia. Takuu ei sisällä rajoituksia ostajan reklamaatio-oikeuteen tai myöhästymisiin liittyviin oikeuksiin, ks. kohdat 9 ja 10.

14. Henkilötiedot

Myyjä on vastuussa keräämistään henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Jos ostaja suostuu, myyjä voi henkilötietolain mukaan kerätä ja tallentaa niitä henkilötietoja, joita tarvitaan, jotta myyjä voi suorittaa oman osansa sopimuksesta. Ostajan henkilötietoja voidaan antaa toisille osapuolille, jos se on välttämätöntä sopimuksessa määriteltyjen toimien suorittamiseksi tai muissa tapauksissa lain mukaan.

Sandviks Oy tallentaa luottokorttitietoja sertifioidun yhteistyökumppanin, tällä hetkellä www.dibs.no:n kanssa, jotta tulevat tilaukset olisivat ostajalle mahdollisimman helppoja. Myös tilausten yhteydessä Sandviks Oy tarjoaa automaattista luottokorttiveloitusta, jonka ostaja erikseen hyväksyy.

Ostaja voi täysin hallita omia luottokorttitietojaan ja muuttaa niitä mypage.sandviks.com -sivustolla. Jos haluat poistaa tietosi kokonaan, ota yhteys Sandviksin asiakaspalveluun: asiakaspalvelu@sandviks.com tai 010 806 330.

15. Ongelmanratkaisu

Valitukset on osoitettava myyjälle kohtuullisen ajan kuluessa, katso kohdat 9 ja 10. Osapuolten olisi yritettävä ratkaista mahdolliset kiistat itse. Jos tässä ei onnistuta, ostaja voi ottaa yhteyttä Kilpailu- ja kuluttajavirastoon: kkv.fi tai 029 553 6901.